آرشیو دسته بندی: Uncategorized

فشن در عصر دیجیتال

دنیای فشن دیگر فقط مربوط به پارچه ها، رنگ ها و طرح ها نیست. با پیشرفت سریع رابطه بین تکنولوژی و فشن، این صنعت دستخوش تحولی انقلابی شده است.

دنیای فشن دیگر فقط مربوط به پارچه ها، رنگ ها و طرح ها نیست. با پیشرفت سریع رابطه بین تکنولوژی  و فشن، این صنعت دستخوش تحولی انقلابی شده است. تکنولوژی نه تنها نحوه ایجاد مد را تغییر داده است، بلکه به طور قابل توجهی بر رفتار مصرف کننده و تجربه ی خرید کلی تأثیر گذاشته […]