نحوه پرداخت سفارش

کاربران محترم می توانند به منظورپرداخت ، مبلغ سفارش خود را از دو درگاه “به پرداخت بانک ملت ” ، ” تارا ” و “تالی” که در صفحه تسویه حساب قابلیت انتخاب دارند ، پرداخت نمایند .

شما میتوانید برای خرید اعتباری و اقساطی از وب سایت آر ان اس با ثبت نام در تارا اینجا را کلیک کنید و برای ثبت نام در تالی اینجا را کلیک کنید 

لازم به ذکر است در صورت داشتن اعتبار در باشگاه مشتریان این مبلغ به صورت خودکار از صورتحساب کسر خواهد شد.

در صورت کسر مبلغ از حساب و ثبت نشدن سفارش ، اگر مبلغ کسر شده تا 24 ساعت بازنگشت می بایست پیگیری لازمه از طریق بانک مربوطه صورت گیرد.