برآمده از دل ما نشسته بر تن شما

ما در این قسمت تمام ابعاد کاری RNS  را با شما در میان میگذاریم تا شما با تمام قسمت های یک شرکت مد و فشن ایرانی آشنا شوید.

درباره دغدغه های موجود ، اهداف کاری ، جایگاه مشتری و تامین کنندگان ، مسئولیت در قبال جامعه و مردم و فعالیت های انجام گرفته در مجموعه به صورت شفاف با شما صحبت خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی

هر مجموعه ای باید نسبت به جامعه خودش یک مسئولیت داشته باشد و سعی کند در راستای حل یک مشکل تلاش کند.

برای دیدن ادامه کلیک کنید...
رضا مهاجرانی ، امیر مهاجرانی

داستان RNS

از صفر تا صد داستان RNS  که شامل سال تاسیس ، موسسان و مسیر طی شده تا به امروز را در این قسمت میتوانید ببینید.

برای دیدن ادامه کلیک کنید...

ماموریت ما

ماموریت ما فقط تولید و فروش پوشاک نیست. درماموریت RNS همه چیز درباره مشتری ، کارکنان ،مسئولیت اجتماعی وهدفی که دنبال میکنیم مشخض شده است.

برای دیدن ادامه کلیک کنید...