لباس های چرم زنانه

لباس های چرم زنانه گذشت روزهائی که تنها تصور از لباس چرم ، کت های موتورسواری چرمی بود که با شلوار های جین پوشیده می شدند.  استایلِ جوانان دهه پنجاه ، کم تر شبیه جیمز دین و بیشتر شبیه مارلون [...]