ایران مال – تهران

شعبه اپال – تهران

تیراژه 2 – تهران

اکومال – کرج

مجتمع تجاری لیلیوم – کرمانشاه

شعبه ملایر – ملایر

شعبه ایلام – ایلام